Ekonomi

Ömer Aras TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı oldu

Gül KABA DEMİR-Burak KESKİNCİ-Mehmet ALA/İSTANBUL, –Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), seçimli olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Ömer Aras oybirliğiyle TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına seçildi. Yeni seçilen TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı bankacı Ömer Aras, “Bu görevi üstlenmemde bana gösterdiğiniz güven için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten zor bir iş. Görevi devralmak gerçekten çok zor.” Özellikle Tuncay Özilhan gibi efsane bir başkandan sonra, bugün seçilen diğer üyelerimizin de katkılarıyla sizlerden istişarede bulunduk, geri bildirimler aldık. “Danışmanlık sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) seçimli olağan genel heyet toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan yaptı. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Lideri Tuncay Özilhan, olağan genel heyet toplantısında yaptığı konuşmada, servetin adil dağılımına dikkat çekerek, “Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme, mali sıkıntıyı beraberinde getiriyor. büyümenin kaynağı tüketim, kentsel kira ve verimliliğe katkısı sınırlı olan projeler. Ancak kaynakları verimli kullanırsak, “Toplanan vergilerde israfı önleyebilseydik, eğitim ve diğer sosyal harcamaların payını artırabilseydik durum farklı olurdu” . Türkiye 2024’te hâlâ gelir eşitsizliğiyle mücadele ediyor” dedi.

TUNCAY ÖZİLHAN ONURSAL LİDER SEÇİLDİ

Açılış konuşmasının ardından Bülent Eczacıbaşı, yönetim kurulu üyelerine Tuncay Özilhan’ın onursal başkan olması için oy verdi, önerge oy birliğiyle kabul edildi ve Tuncay Özilhan TÜSİAD Onursal Başkanı oldu. Oylamanın ardından Rahmi Koç, tüm üyeler adına Özilhan’a teşekkür plaketi verdi.

YENİ LİDER ÖMER ARAS

Açılış konuşmalarının ardından 2023 yılı faaliyetleri ve bütçe raporuna ilişkin sunum yapıldı. Ardından 2024-2025 Yüksek İstişare Kurulu Başkanlık Divanı oylaması başladı. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına bankacı Ömer Aras oybirliğiyle seçildi. Lider Yardımcılığına Ömer M. Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ, N. Ümit Boyner, Zekeriya Yıldırım atandı. Sekreterlere Tayfun Bayazıt ve Agah Uğur seçildi.

Toplantı salonunda kurulan oy verme kabinlerinde de örtülü oylama yapıldı. Yapılan oylamada 13 yönetim kurulu üyesi seçildi.

GENEL HEYETLERİMİZ HER ZAMAN GÜNDEMDEKİ DEĞERLENDİRMELERLE İŞARETLEYİYOR

Tuncay Özilhan konuşmasına görevde bulunduğu dönemde yaptığı konuşmalardan örnekler vererek başladı. Özilhan, “Bugün Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olarak son kez huzurlarınızdayım. Gündemin her zaman çok yoğun olduğu ülkemizde genel kurullarımıza her zaman gündeme ilişkin değerlendirmeler damgasını vuruyor. Ancak, Gündem ne kadar yakıcı olursa olsun, ara sıra oturup daha uzun bir perspektiften değerlendirmek önemli.” “Gereklidir” dedi.

Son yıllarda dünyada yaşanan felaketlere değinen Özilhan, “Ülkemizde son dokuz yılda baş döndürücü bir gündem vardı. Bu derin değişim ve değişimler karşısında siyasi, ekonomik ve sosyal temellerimizi güçlendirmek gerekiyordu. Dış politikada pazarlık anlayışının ilkelere dayalı bir politikayla değiştirilmesinden yana olduğumuzu defalarca vurguladım. Batı’nın Türkiye’nin bir parçası olduğumuzu unutmamamız gerektiğine dikkat çektim. Türkiye’nin batı ile doğu arasında bir köprü olduğunu ve AB’ye üyelik sürecinin önemini vurguladı.” dedi.

AB, Türkiye İÇİN VAZGEÇİLMEZ DEĞERE SAHİPTİR

Özilhan, “Küresel riskler, bölgesel tehditler ve ekonomik çıkarlar göz önüne alındığında AB, Türkiye için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bunu sürekli dile getirdim. 1999 yılında yönetim kurulu başkanı olduğumda Türkiye aday statüsüne kavuştu.” AB için ülke. 2015 yılında Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olduğumda, AB’nin “Türkiye ile müzakerelere başlayalı 10 yıl oldu. Türkiye 2024 yılında AB’ye üyelik sürecini sürdürüyor” dedi.

Özilhan, “2016’da darbe girişimi yaşadık. Son 9 yılda 8 kez sandık düzenlendi. 2 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 4 milletvekili seçimi, 1 referandum ve biri gelecek ay olmak üzere 2 yerel seçim ilçemizi doldurdu. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik, iktidar yapısı değişmedi ama “Siyasi gerilim hiç azalmadı; aslında sürekli arttı. Konuşmalarımda kısır siyasi çatışmaların bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladım” dedi.

TÜRKİYE 2024 YILINDA TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Tuncay Özilhan, “2024’te Türkiye hâlâ siyasi istikrar arayışını sürdürüyor. Terör de bizi bırakmadı. 2024’te Türkiye hâlâ terörle mücadeleye devam ediyor. Ben göreve geldiğimde 1999 Gölcük depreminin üzerinden 6 yıl geçmişti. Geçen yıl yaşadığımız korkunç depremin yaraları hâlâ tam olarak sarılmadı. “Türkiye hâlâ 2024’teki Marmara depremine nasıl hazırlanılacağını tartışıyor” dedi.

YAPISAL SORUNLARIN ERTELEMEDEN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR

Ekonomik durumun tüm konuşmaların ana konularından biri olduğunu belirten Özilhan, “Yüksek enflasyon, TL değerindeki istikrarsızlık, düşük tasarruf oranı, cari açık, düşük verimlilik, düşük katma değerli üretim, orta gelir tuzağı, Teknolojide geri kalma endişesi, yeşil ekonomiyle uyum ihtiyacı.” “Personel sorunu ekonomik durumun vazgeçilmez bir sorunuydu. Bu sorunlar ortadayken palyatif çözümler yalnızca zaman kaybına yol açacaktır. Konjonktür ne kadar olumsuz olursa olsun uzun vadeli düşünmek ve yapısal sorunları çözmek gerekiyor. Geleceği kaybetmemek adına bunları ertelemeyin” dedi.

Türkiye, 2024’te de makroekonomik istikrar arayışını sürdürüyor

Özilhan, “2015 yılında enflasyon yüzde 9, kişi başına düşen gelir 11 bin dolar, cari açığın GSYH’ye oranı ise yüzde 3 oldu. Son bilgilere göre enflasyon yüzde 65, kişi başına gelir 10 bin 659 oldu. dolar ve cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 10 oldu.” 3.6 idi. Türkiye, 2024 yılında da makroekonomik istikrar arayışını sürdürüyor. 2015 yılında Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki payı yüzde 1,15, dünya mal ve hizmet ihracatındaki payı ise yüzde 4,1 oldu. 2022’de de bu oranlar değişmedi. 2024’te Türkiye hâlâ küresel ekonomiden aldığı payı artırmak istiyor. Fiyatları artırmaya devam ediyoruz” dedi.

GELİŞMİŞ ÜRETİM KAPASİTESİ HEM SANAYİDE HEM TARIMDA STRATEJİK ÖNEM AÇIYOR

Özilhan, “İlk konuşmamdan son konuşmama kadar hep üretim, üretim, üretim dedim. Rasyonel para ve maliye politikaları elbette işin ab-c’sidir. Ancak makroekonomik sorunlarda kalıcı bir iyileşme mümkün değil. Üretimi artırmadan küresel konjonktür durumu daha da önemli hale getirdi.” “Gelişmiş bir üretim kapasitesi hem sanayide hem de tarımda stratejik değere sahiptir. Bu, öngörülebilirliğe, uygun planlamaya ve yatırım ortamının iyileştirilmesine, yani hukukun üstünlüğü ilkesinin ve yargı tarafsızlığının hiçbir istisnaya tolerans gösterilmeden tam olarak uygulanmasına bağlıdır.” dedi.

Türkiye GELİR ADALETSİZLİĞİNE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Özilhan, “Konuşmalarımda sıklıkla dile getirdiğim konu, zenginliğin adil dağılımı ve yoksulluğun azaltılması ihtiyacıydı. Yüksek enflasyon ve refah yaratmayan büyüme, finansal yıkımı beraberinde getirir. Büyümenin kaynağını saltanat temeline dayandırmak doğru değil. tüketim, kentsel kira ve sonlu üretkenliğe katkı sağlayan projeler. Kaynakları verimli kullanırsak, toplanan “Vergilerde israfın önüne geçebilseydik, eğitim ve diğer sosyal harcamaların payını artırabilseydik durum farklı olurdu” ortaya çıktı. 2024 yılında Türkiye hâlâ gelir eşitsizliğiyle mücadele ediyor. Refahın artması için istihdam yaratılması gerekiyor. İşsizlik oranı 2015’te yüzde 10,3’tü. Geçen yıl kasım ayında yüzde 9’du.” dedi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Özilhan, “2024 yılında Türkiye hâlâ vatandaşlarına iyi işler yaratmaya çalışıyor. İşsizlik sorunu varken, nitelikli insan kaynağı sorunumuz da var. Bunun nedeni de eğitim sisteminin yeni beceriler kazandırmadaki yetersizliğidir.” Konuşmalarımda beyin göçünün önlenmesinin bilime, özgür düşünceye, eleştirelliğe dayalı olduğunu vurgulayarak, “Akıl ve yaratıcılığa dayalı bir eğitim sisteminin ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının önemini vurguladım. Son 20 yılda eğitimle ilgili 17 değişiklik yapıldı. 2024 yılında Türkiye, eğitimde kalite ve fırsat eşitliği konularını çözmek yerine hâlâ boş tartışmalara devam ediyor” dedi.

GELİŞİM HERŞEYDEN ÖNCE İNSANLAR İÇİNDİR

Tuncay Özilhan, “TÜSİAD’ın ellinci yılı nedeniyle gerçekleştirdiğimiz çalışmada, kalkınmanın hem öznesi hem de hedefinin insan olduğunu belirtmiştik. Kalkınma her şeyden önce insan içindir. Her etnik ve dinden insanımızdır. inançlar tüm farklılıklarıyla ülkemizin gücüne güç katıyor.Bunun için sivil toplumun önünü açması, ifade özgürlüğü, özgür medya ve akademik özgürlükler konuları da sıklıkla gündemimdeydi.Kadınlara fırsat eşitliği sağlanması ekonomik, sosyal ve siyasi yaşam, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi’ne dönüş de dikkat çektiğim konular arasındaydı. 2015’te kadınların parlamentodaki oranı yüzde 100’dü. “15’ti. 2023’te bu oran yüzde 17 oldu. 2024 yılında Türkiye’de kadınlara yönelik fırsat eşitliği çabası devam ediyor” dedi.

Özilhan, “Dokuz yıldır yaptığım önerilerin kaynağı tüzüğümüzdür. Tüzüğümüz açık ve nettir. Amacımız insan hakları, niyet, inanç ve girişim özgürlüğü, laik devlet gibi kozmik ilkeleri benimsemektir.” Hukuk anlayışı, katılımcı demokrasi anlayışı, liberal ekonomi, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kuralları ile sürdürülebilir kalkınma.” “Çevresel istikrarın benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşması olarak ifade ediliyor” dedi.

BUGÜNDEN SONRA DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAN İLERLEYECEĞİZ.

Özilhan sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugüne kadar her yönetim bu hedeflere ulaşmak için çalıştı. Gün geçtikçe bu hedeflere yaklaştık, gün geçtikçe daha da uzaklaştık. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlık Divanı adına bu temel temelleri yorulmadan vurguladım. Bu podyumda ilkelerimizi ortaya koydunuz. Desteğinizi göstermeye devam ettiniz. Bundan sonra da doğruyu bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Bu hedeflerin hepsine istisnasız ulaşana kadar tüm gücümüzle çalışacağımız için buradayız. Sözlerime son verirken, bu bayrak yarışında bayrağı devralacak yeni yönetimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bizler, siz değerli üyelerimiz, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de hizmet edeceğiz.” Yüksek İstişare Kurulu’na, Cumhurbaşkanlığı Konseyi’ne ve Yönetim Kurulu’na desteklerinizi sürdüreceğinize olan inancım tamdır.”

TURAN: TÜSİAD, ÜLKENİN TÜM SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMEK MİSYONUYLA ÇALIŞIYOR

Bir dönem daha görevine devam edecek olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, şunları söyledi: “Yönetim kurulumuz adına 9 yıldır Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan’a şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde, TÜSİAD kurumsal yapısı ve “Asırlık tecrübesiyle ülkenin tüm sorunlarına çözüm üretme misyonuyla çalışıyor. Sorunların ağırlaştığı dönemlerde sadece üyelerine değil ülkeye karşı da yüksek sorumluluk gerektiren bu görevi yerine getirmek daha da zorlaşıyor. Tuncay Bey bu zorluğun üstesinden en eksiksiz şekilde geldi” dedi.

Turan, “Siyasetteki gerilimi ve toplumsal kutuplaşmayı önlemenin bildiğimiz en etkili yolu, demokratik süreçlerin sağlıklı işleyişinden geçiyor. Cumhuriyet İkinci Yüzyılına Girerken Türkiye’yi konu alan çalışmamızın konularından biri de, bunun nasıl gerçekleştiğinin tartışılmasına ayrılmıştı. Cumhuriyeti ve demokrasiyi güçlendirecek miyiz? Bu tartışmalarda vurgulanan noktalardan biri de Cumhuriyetimizin çok değerli kazanımlarıdır.” Ancak istikrarlı bir demokrasiye ve demokratik standartların yükseltilmesine giden yolda hâlâ gidilecek uzun bir yol var. Hak ve özgürlükler, eşit vatandaşlık, istikrar ve kontrol sistemleri, siyasi hayata katılım gibi konularda ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Özellikle hukukun üstünlüğü başlığı altında. Adalete güven duygusunun güçlü olması için “Mahkeme kararlarında çelişki bulunmamalı, yargı organları arasında uyum sağlanmalı, kararlar herkes için bağlayıcı olmalı, adil yargılanma hakkı Anayasa’ya uygun olarak sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarına ve her düzeydeki mahkeme kararlarının, modülü olduğumuz uluslararası normlara ve anlaşmalara uygun olması gerekir” dedi.

ÜLKEMİZİN KARŞILAŞTIĞI TÜM ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİMİZDEN HİÇ BİR ŞÜPHEM YOK.

Turan, “Ancak benim belirlediğim standartlar ve referanslar doğrultusunda bir adalet anlayışıyla siyasi ve toplumsal gerilimlerin azaltılması, yargının tahkimine ilişkin tereddütlerin ortadan kaldırılması yönünde ilerleyebiliriz. Yüz yılı aşan Cumhuriyetimiz, siyasi ve sosyal olgunluğumuz, en ciddi konuları bile hukuki zeminde tartışarak çözüm üretebilecek düzeydedir.” “Milli iradenin tam olarak tecelli etmesi, milletin oyuyla seçilen temsilcilerin ve yerel yöneticilerin görevlerini yapmalarını gerektirir. Geçtiğimiz yılı büyük acılarla geçirdik. Şehitlerimizin acısı hâlâ yüreğimizde. Devamı Kahramanmaraş depreminde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Filistin’de ölen çocuk sayısı ise 11 bini aştı. “İnşallah 2024 yılında acılarımızı dindirebiliriz. Bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimizden hiç şüphem yok” ülkemiz karşı karşıyadır. Nitelikli insan potansiyelimiz, bilim insanlarımız, her alandan uzmanlarımız, yetkin sivil toplumumuz ve kalbi ülkesi için atan 85 milyon vatandaşımız var” dedi.

KAYIKÇI KAVGASINI BİR SONRA BIRAKALIM

Turan, “Her türlü ekonomik ve siyasi sorunu bir şekilde çözebiliriz. Ama kaybedilen canların yerini dolduramayız. Katledilen doğayı, bozulan ekolojik sistemi geri getiremeyiz. Sağlayamadığımız gençlerimize iyi bir gelecek sunamayız. Fırsat eşitliği… Vakit kaybetmeden ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyan konulara odaklanalım; “Kayıkçı telaşını bir kenara bırakalım. Kısa vadeli kısır çatışmalar istemeyelim. Kişisel refah peşinde koşmak yerine ülkenin geleceği için yarışalım” dedi.

Turan, “Sözlerimi bitirirken, TÜSİAD’ın ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceğine olan inancımla, bana verdiğiniz destekten dolayı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. ve birlikte görev yaptığım tüm yönetim kurulu üyeleri.” .

ARAS: BORÇLANMA GÖREVİ

Yeni seçilen TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı bankacı Ömer Aras, “Bu görevi üstlenmemde bana gösterdiğiniz güven için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten zor bir iş. Görevi devralmak gerçekten çok zor.” Özellikle Tuncay Özilhan gibi efsane bir başkandan sonra bugün diğer seçilmiş üyelerimizin de katkılarıyla sizlerin geri bildirimlerini istişare ettik ve “Danışmanlık sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

Genel kurul toplantısı yeni seçilen üyelerin fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler